Välkommen till RBU Skaraborg

Välkommen till oss i RBU Skaraborg.

Rörelsehindrade Barn och Ungdomar arbetar med intressepolitiska frågor och för ett mer rättvist samhälle för barn och unga med rörelsenedsättning, men har många åldersgrupper och funktionsnedsättningar representerade i föreningen. Vi stödjer alla i familjen, och hälsar hela familjen välkommen till oss och våra aktiviteter. RBU Skaraborg arrangerar medlemsträffar där vi främjar fritid och välmående som stärker den fysiska och psykiska hälsan bland våra medlemmar.

Varmt välkomna till oss.