Vad vi gör

I RBU samlas barn och unga med rörelsenedsättning och deras föräldrar, syskon, och alla andra som vill stötta det vi gör.
Vi träffas och har aktiviteter tillsammans.

Styrelsen
har under året agerat intressepolitiskt i flera frågor genom skrivelser,
insändare och möten.
RBU Skaraborg har engagerat sig i frågor utifrån FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning, barnkonventionen och LSS lagstiftning.
Vår förening samarbetar med flera andra aktörer. För oss är
detta mycket viktigt då samverkan är mycket betydelsefull i de frågor vi brinner för.

Verksamhet för funktionshinderfrågor
RBU Skaraborg kommer under året bevaka och delta i verksamhet för
funktionshinderfrågor i kommuner, region och på riksnivå via vårt förbund. Förening
kommer hälsa alla välkomna i vår förening.
Vi kommer att under kommande år fortsätta vara med under paraplyorganisationen
Funktionsrätt Skaraborg. Det är en organisation med ca 11 000 medlemmar i
samverkan, och att även ha ett nära samarbete med ABF Skaraborg, och Parasport
vilket ger oss möjlighet till organisationsövergripande aktiviteter.

Kommunala råd för funktionshinderfrågor
RBU Skaraborg har haft representanter i flera referensgrupper och kommunala råd i
Skaraborg

Parasport
Flera medlemmar utövar pararidning vid några anpassade ridanläggningar i
Skaraborg. Föreningen kommer fortsätta subventionera avgiften med 40 % under
kommande år.
Samarbetet med Axevalla Travskola kommer fortgå. Under 2023 fick vår förening
bidrag från en fond som möjliggjorde inköp av en anpassad travvagn som ska
användas där. Vi kommer arbeta för ett fortsatt samarbete med dem.
Elinnebandy kommer fortsatt spelas i Forshallen Tidaholm varannan vecka på
torsdagar. Där använder vi våra egna elrullstolar anpassade efter denna aktivitet.
Rullstolshandboll kommer att fortsätta spelas i Unikahallen Mariestad på söndagar.
Tanken är att föreningen kommer söka bidrag och fond för inköp av anpassade
rullstolar som passar att användas vid sportaktiviteter.
Alla aktiviteter där den med funktionsnedsättning kan vara med på sina villkor gör att
människan växer och blir stark både fysiskt och psykiskt. Att kunna göra det med
hästar är mycket värdefullt, det finns det forskning på. Bollsport är många gånger ett
lagspel där man får träna på samspel och på köpet ha kul med andra. Detta är en av
RBU:s grundstenar ALLA SKA MED. Allas lika värde, kommer vi fortsätta arbeta för